Close

Atal Seva Kendra (Rural)

Atal Seva Kendra – Ram Nagar, Guhla

Hira Lal, Panchayat Office, Bhuna Road, Ram Nagar, Guhla

Email : lalh1090[at]gmail[dot]com

Atal Seva Kendra – Siwan

Rakesh Sharma, Rajiv Gandhi Sewa Kendra, Siwan

Email : Rk7111986[at]gmail[dot]com

Atal Seva Kendra – Siwan

Amit Kumar, Old PNB Road, Siwan

Email : Siwanjagran[at]gmail[dot]com

Atal Seva Kendra – Village Ahmedpur, pundri

Som Pal, Village Ahmedpur , pundri

Email : Sompaldeeg[at]gmail[dot]com

Atal Seva Kendra – Village Ahun, Pundri

Vikash Kumar,Village Mehla Patti Choupal, Ahun, Pundri

Email : Vikashkalyan7[at]gmail[dot]com

Atal Seva Kendra – Village Andali, Siwan

Anil Kumar, Village Andali, Siwan

Atal Seva Kendra – Village Attela, Siwan

Praveen Kumar, Village Attela, P.O. Ladana Baba, Tehsil Siwan, Distt. Kaithal,

Email : Omsaicomputerktl[at]gmail[dot]com

Atal Seva Kendra – Village Bad Seekri kalan, Kalayat

Subhash Sharma S/O Sadhu Ram Vill. Bad Seekri Kalan, Kalayat

Email : Sharmasubhash711[at]gmail[dot]com

Atal Seva Kendra – Village Badsikri Khurd, Kalayat

Ashok Kumar, Village Badsikri Khurd, Kalayat

Email : Ajangra58586[at]gmail[dot]com

Atal Seva Kendra – Village Bakal, Pundri

Mukesh Kumar, Village PNB Kiosk, Near Ravidas Mandir, Near Bust Stand, Vpo Bakal, Pundri

Email : Nareshmunday[at]yahoo[dot]com