Close

Containment Zone at House of Priya Garg W/o Sh. Rakesh Garg R/o House No. 317 Mahaveer Rice Mill Kaithal, House of Rajrani W/o Sh. Nand Lal R/o Mahaveer Rice Mill Kaithal, House of Ajeb Singh S/o Sh. Harbansh Singh Village Ajimgarh Tehsil Guhla, House of Jagtar Singh S/o Sh. Guljar Singh Village Kharka Tehsil Guhla, House of Darshan Kaur W/o Sh. Guljar Singh R/o Urlana Tehsil Guhla. House of Vinod Kumar S/o Sh. Hukam Chand Village Sirta District Kaithal, House of Surender Pal S/o Sh. Krishan Pal Village Sega District Kaithal, House of Raman S/o Sh. Rajpal R/o Gadi Padla District Kaithal, House of Chanderpati W/o Sh. hider Singh R/o Ward No. 8 Kalayat District Kaithal, House of Anita Devi W/o Sh. Om Parkash R/o Ward No. 2 Kalayat District Kaithal, House of Vikram S/o Sh. Rajbir Singh Village Simla District Kaithal, House of Sh. Rajesh S/0 Sh. Nahar Singh R/0 Barsana Teh Pundri, House of Smt. Jyoti Bala W/O Prem Chand R/O Barsana Teh Pundri, House of Smt. Bala W/0 Balwan R/0 Dhundwa Distt Kaithal, House of Sh. Roshan Lal S/0 Sh. Om Parkash R/O Pundri, House of Sh. Sandeep S/0 Telu Ram R/0 Padla Distt Kaithal, House of Sh. Rishi Kesh S/0 Sh. Nathi Ram R/o Siwan Distt kaithal, House of Sh. Baldev S/0 Sh. Babbu Ram R/O Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Suresh Kumar S/0 Sh. Raghbir Chand R/o Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Ram Parshad S/0 Sh. Ram Saroop R/O Siwan Distt kaithal, House of Sh. Rajat Mehta S/o Sh. Sham Lal R/O Siwan Distt kaithal, House of Sh. Devender Midha S/O Sh. Gurbachan Singh R/0 Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Balwinder S/O Banarsi Dass R/O Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Kulwinder Singh S/o Sh. Hardayal Singh R/0 Siwan(Polar) Distt Kaithal, House of Sh. Pardeep Kumar S/O Sh. Prem Singh R/0 Pundri, House of Sh. Bhupender Singh S/0 Sh. Gurdev Singh R/O Transit Flat Officer Colony Sector-19 Huda Kaithal, House of Sh. Vishvesh Kumar S/o Sh. Karambir R/0 Friends Colony Kaithal, House of Sh. Bhim Singh S/O Lakha Ram R/O Janak Puri Colony Kaithal, House of Smt. Anita Garg W/O Sh. Rajender Garg R/0 House No.156 Model Town Jind Road Kaithal, House of Sh. Vikas S/0 Sh. Jagdish R/0 Friends Colony Gali No. 01 Kaithal, House of Sh. Shalabh S/0 Joginder R/0 House No. 317 Sector-20 Huda Kaithal, House of Sh. Sunil S/O Sh Ramesh Chand R/O House No.310 Sector-19 Kaithal, House of Sh. Hitesh S/0 Sh. Ramesh R/0 Dogra Gate Kaithal, House of Smt. Meena W/O Sh. Naman R/O Gali No. 04 Balraj Nagar Kaithal, House of Sh. Tilak Raj S/O Sh. Bhagwat Parshad R/O Ashoka Garden Colony Kaithal, House of Sh. Garvit Garg S/0 Sh. Shiwant R/O House No. 301 Daya Nand Colony Kaithal, House of Sh. Surender S/0 Sh. Rameshwar R/0 Jattan Mohalla Kaithal, House of Sh.Nishant Khurana S/O Sh. Jagdish Chand R/O Khurania Colony Kaithal, House of Sh. Ram Phal S/0 Sh. Jai Singh R/0 Punjabi Bhag Colony Kaithal, House of Sh. Mohit Grover S/0 Sh. Darshan Lal R/O Chiranjeevi Colony Kaithal, House of Sh. Dalip S/0 Sh. Sohan Lal R/O Kharadiya Mohalla Kaithal, House of Sh. Rajesh S/O Sh. kanwar Bhan R/0 Gandhi Nagar Dhand Road Kaithal, House of Sh. Nikhil S/O Sh. Ghan Shyam R/O Khurania Colony Kaithal, House of Sh. Pardeep S/0 Sh. Ved Parkash R/0 Dhundhrehri Distt Kaithal, House of Sh. Anil S/O Sh. Dalai R/O Dhundhrehri Distt Kaithal, House of Sh. Ranbir S/O Sh. Narender R/O Chattar Mohalla Kaithal, House of Smt. Reetu W/O Sh. Sachin R/O House No.1029 Sector-19 Huda Kaithal, House of Smt. Priyanka W/O Sh Sapan R/O S.B.I. Road New Ashoka Colony Kaithal, House of Smt. Jyoti W/O Sh. Sachin R/O Dogra Gate Kaithal, House of Sh. Pawan S/O Sh. Rishi Pal R/O Panth Nagar Gali No. 04 Kaithal, House of Sh. Vipul S/0 Sh. Shyam Bahadur Khurania R/O Khurania Colony Kaithal, House of Smt. Nisha W/O Sh. Rajat R/O Village Pai Distt Kaithal, House of Sh. Sumit Kumar S/0 Sh. Subhash Chand R/O Village Pilni Distt Kaithal, House of Sh. Bebali S/0 Sh. Ram Kumar R/O Ram Nagar Kaithal, House of Sh. Chirag S/0 Sh. Parveen R/0 Mahadev Colony Kaithal, House of Sh. Vikas S/0 Sh Jai Pal R/O Village Kultaran Distt Kaithal, House of Sh. Sagar S/O Sh. Jodha R/O Village Khurana Distt Kaithal, House of Sh. Rama Nand S/0 Sh. Gopi Chand R/O W.No. 09 Haman Colony Cheeka, House of Smt. Mamta W/O Sh. Satish R/0 W.No.06 Dhanak Basti Cheeka, House of Sh. Amar Singh S/O Sh. Pyare lal R/0 W.No. 01 Cheeka, House of Sh. Manoj Kumar S/0 Sh. Mangal Ram R/0 H.No. 152/2 Adocate Colony Cheeka, House of Smt. Laxmi Devi W/0 Sh. Pawan Kumar R/O H.No. 156 R-11 Kaithal, House of Sh. Rajesh S/0 Sh. Ram Partap R/O Kharodi Distt Kaithal, House of Sh. Surjit S/O Sh. Roshan R/0 Hemumajra Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Manjinder Singh S/O Sh. Gurbaksh R/0 W.No.17 Dera Bhag Singh Khushal Majra Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Adesh S/0 Sh. Vinod Kumar R/O W.No.15 Professor Colony Cheeka, House of Sh. Jasbir S/O Sh. Ram Kishan R/O Kharakda Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Bhupender Singh S/0 Sh. Balbir Singh R/0 Theh Newal Distt Kaithal, House of Sh. Bhepender Singh S/O Sh. Karnail Singh R/O Sarola Distt Kaithal, House of Sh. Davender Jodha S.D.J.M. Guhla Near Judicial Complex Guhla, House of Sh. Raghveer Singh S/0 Narsa Ram R/O House No. 203 R-111 HUDA Cheeka, House of Sh. Baldev Singh S/O Sh. Geja Singh R/o W.No.05 Cheeka, House of Sh. Sonu S/O Sh. Pala Ram R/O W.No.01 Cheeka, House of Smt. Narender Kumari W/O Sh. Ram Sarup R/O House No.71 R-1 Huda Cheeka, House of Sh. Karam Singh S/0 Sh. Sadhu Ram R/O W.No. 05 Cheeka, House of Sh. Ram Kumar S/0 Sh. Ran Singh R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Suchha Singh S/0 Sh. Ram Chander R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Mehandi Singh S/0 Sh. Nathu Ram R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Salinder S/0 Sh. Ram Chander R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal. 

Containment Zone at House of Priya Garg W/o Sh. Rakesh Garg R/o House No. 317 Mahaveer Rice Mill Kaithal, House of Rajrani W/o Sh. Nand Lal R/o Mahaveer Rice Mill Kaithal, House of Ajeb Singh S/o Sh. Harbansh Singh Village Ajimgarh Tehsil Guhla, House of Jagtar Singh S/o Sh. Guljar Singh Village Kharka Tehsil Guhla, House of Darshan Kaur W/o Sh. Guljar Singh R/o Urlana Tehsil Guhla. House of Vinod Kumar S/o Sh. Hukam Chand Village Sirta District Kaithal, House of Surender Pal S/o Sh. Krishan Pal Village Sega District Kaithal, House of Raman S/o Sh. Rajpal R/o Gadi Padla District Kaithal, House of Chanderpati W/o Sh. hider Singh R/o Ward No. 8 Kalayat District Kaithal, House of Anita Devi W/o Sh. Om Parkash R/o Ward No. 2 Kalayat District Kaithal, House of Vikram S/o Sh. Rajbir Singh Village Simla District Kaithal, House of Sh. Rajesh S/0 Sh. Nahar Singh R/0 Barsana Teh Pundri, House of Smt. Jyoti Bala W/O Prem Chand R/O Barsana Teh Pundri, House of Smt. Bala W/0 Balwan R/0 Dhundwa Distt Kaithal, House of Sh. Roshan Lal S/0 Sh. Om Parkash R/O Pundri, House of Sh. Sandeep S/0 Telu Ram R/0 Padla Distt Kaithal, House of Sh. Rishi Kesh S/0 Sh. Nathi Ram R/o Siwan Distt kaithal, House of Sh. Baldev S/0 Sh. Babbu Ram R/O Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Suresh Kumar S/0 Sh. Raghbir Chand R/o Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Ram Parshad S/0 Sh. Ram Saroop R/O Siwan Distt kaithal, House of Sh. Rajat Mehta S/o Sh. Sham Lal R/O Siwan Distt kaithal, House of Sh. Devender Midha S/O Sh. Gurbachan Singh R/0 Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Balwinder S/O Banarsi Dass R/O Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Kulwinder Singh S/o Sh. Hardayal Singh R/0 Siwan(Polar) Distt Kaithal, House of Sh. Pardeep Kumar S/O Sh. Prem Singh R/0 Pundri, House of Sh. Bhupender Singh S/0 Sh. Gurdev Singh R/O Transit Flat Officer Colony Sector-19 Huda Kaithal, House of Sh. Vishvesh Kumar S/o Sh. Karambir R/0 Friends Colony Kaithal, House of Sh. Bhim Singh S/O Lakha Ram R/O Janak Puri Colony Kaithal, House of Smt. Anita Garg W/O Sh. Rajender Garg R/0 House No.156 Model Town Jind Road Kaithal, House of Sh. Vikas S/0 Sh. Jagdish R/0 Friends Colony Gali No. 01 Kaithal, House of Sh. Shalabh S/0 Joginder R/0 House No. 317 Sector-20 Huda Kaithal, House of Sh. Sunil S/O Sh Ramesh Chand R/O House No.310 Sector-19 Kaithal, House of Sh. Hitesh S/0 Sh. Ramesh R/0 Dogra Gate Kaithal, House of Smt. Meena W/O Sh. Naman R/O Gali No. 04 Balraj Nagar Kaithal, House of Sh. Tilak Raj S/O Sh. Bhagwat Parshad R/O Ashoka Garden Colony Kaithal, House of Sh. Garvit Garg S/0 Sh. Shiwant R/O House No. 301 Daya Nand Colony Kaithal, House of Sh. Surender S/0 Sh. Rameshwar R/0 Jattan Mohalla Kaithal, House of Sh.Nishant Khurana S/O Sh. Jagdish Chand R/O Khurania Colony Kaithal, House of Sh. Ram Phal S/0 Sh. Jai Singh R/0 Punjabi Bhag Colony Kaithal, House of Sh. Mohit Grover S/0 Sh. Darshan Lal R/O Chiranjeevi Colony Kaithal, House of Sh. Dalip S/0 Sh. Sohan Lal R/O Kharadiya Mohalla Kaithal, House of Sh. Rajesh S/O Sh. kanwar Bhan R/0 Gandhi Nagar Dhand Road Kaithal, House of Sh. Nikhil S/O Sh. Ghan Shyam R/O Khurania Colony Kaithal, House of Sh. Pardeep S/0 Sh. Ved Parkash R/0 Dhundhrehri Distt Kaithal, House of Sh. Anil S/O Sh. Dalai R/O Dhundhrehri Distt Kaithal, House of Sh. Ranbir S/O Sh. Narender R/O Chattar Mohalla Kaithal, House of Smt. Reetu W/O Sh. Sachin R/O House No.1029 Sector-19 Huda Kaithal, House of Smt. Priyanka W/O Sh Sapan R/O S.B.I. Road New Ashoka Colony Kaithal, House of Smt. Jyoti W/O Sh. Sachin R/O Dogra Gate Kaithal, House of Sh. Pawan S/O Sh. Rishi Pal R/O Panth Nagar Gali No. 04 Kaithal, House of Sh. Vipul S/0 Sh. Shyam Bahadur Khurania R/O Khurania Colony Kaithal, House of Smt. Nisha W/O Sh. Rajat R/O Village Pai Distt Kaithal, House of Sh. Sumit Kumar S/0 Sh. Subhash Chand R/O Village Pilni Distt Kaithal, House of Sh. Bebali S/0 Sh. Ram Kumar R/O Ram Nagar Kaithal, House of Sh. Chirag S/0 Sh. Parveen R/0 Mahadev Colony Kaithal, House of Sh. Vikas S/0 Sh Jai Pal R/O Village Kultaran Distt Kaithal, House of Sh. Sagar S/O Sh. Jodha R/O Village Khurana Distt Kaithal, House of Sh. Rama Nand S/0 Sh. Gopi Chand R/O W.No. 09 Haman Colony Cheeka, House of Smt. Mamta W/O Sh. Satish R/0 W.No.06 Dhanak Basti Cheeka, House of Sh. Amar Singh S/O Sh. Pyare lal R/0 W.No. 01 Cheeka, House of Sh. Manoj Kumar S/0 Sh. Mangal Ram R/0 H.No. 152/2 Adocate Colony Cheeka, House of Smt. Laxmi Devi W/0 Sh. Pawan Kumar R/O H.No. 156 R-11 Kaithal, House of Sh. Rajesh S/0 Sh. Ram Partap R/O Kharodi Distt Kaithal, House of Sh. Surjit S/O Sh. Roshan R/0 Hemumajra Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Manjinder Singh S/O Sh. Gurbaksh R/0 W.No.17 Dera Bhag Singh Khushal Majra Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Adesh S/0 Sh. Vinod Kumar R/O W.No.15 Professor Colony Cheeka, House of Sh. Jasbir S/O Sh. Ram Kishan R/O Kharakda Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Bhupender Singh S/0 Sh. Balbir Singh R/0 Theh Newal Distt Kaithal, House of Sh. Bhepender Singh S/O Sh. Karnail Singh R/O Sarola Distt Kaithal, House of Sh. Davender Jodha S.D.J.M. Guhla Near Judicial Complex Guhla, House of Sh. Raghveer Singh S/0 Narsa Ram R/O House No. 203 R-111 HUDA Cheeka, House of Sh. Baldev Singh S/O Sh. Geja Singh R/o W.No.05 Cheeka, House of Sh. Sonu S/O Sh. Pala Ram R/O W.No.01 Cheeka, House of Smt. Narender Kumari W/O Sh. Ram Sarup R/O House No.71 R-1 Huda Cheeka, House of Sh. Karam Singh S/0 Sh. Sadhu Ram R/O W.No. 05 Cheeka, House of Sh. Ram Kumar S/0 Sh. Ran Singh R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Suchha Singh S/0 Sh. Ram Chander R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Mehandi Singh S/0 Sh. Nathu Ram R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Salinder S/0 Sh. Ram Chander R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal. 
Title Description Start Date End Date File
Containment Zone at House of Priya Garg W/o Sh. Rakesh Garg R/o House No. 317 Mahaveer Rice Mill Kaithal, House of Rajrani W/o Sh. Nand Lal R/o Mahaveer Rice Mill Kaithal, House of Ajeb Singh S/o Sh. Harbansh Singh Village Ajimgarh Tehsil Guhla, House of Jagtar Singh S/o Sh. Guljar Singh Village Kharka Tehsil Guhla, House of Darshan Kaur W/o Sh. Guljar Singh R/o Urlana Tehsil Guhla. House of Vinod Kumar S/o Sh. Hukam Chand Village Sirta District Kaithal, House of Surender Pal S/o Sh. Krishan Pal Village Sega District Kaithal, House of Raman S/o Sh. Rajpal R/o Gadi Padla District Kaithal, House of Chanderpati W/o Sh. hider Singh R/o Ward No. 8 Kalayat District Kaithal, House of Anita Devi W/o Sh. Om Parkash R/o Ward No. 2 Kalayat District Kaithal, House of Vikram S/o Sh. Rajbir Singh Village Simla District Kaithal, House of Sh. Rajesh S/0 Sh. Nahar Singh R/0 Barsana Teh Pundri, House of Smt. Jyoti Bala W/O Prem Chand R/O Barsana Teh Pundri, House of Smt. Bala W/0 Balwan R/0 Dhundwa Distt Kaithal, House of Sh. Roshan Lal S/0 Sh. Om Parkash R/O Pundri, House of Sh. Sandeep S/0 Telu Ram R/0 Padla Distt Kaithal, House of Sh. Rishi Kesh S/0 Sh. Nathi Ram R/o Siwan Distt kaithal, House of Sh. Baldev S/0 Sh. Babbu Ram R/O Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Suresh Kumar S/0 Sh. Raghbir Chand R/o Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Ram Parshad S/0 Sh. Ram Saroop R/O Siwan Distt kaithal, House of Sh. Rajat Mehta S/o Sh. Sham Lal R/O Siwan Distt kaithal, House of Sh. Devender Midha S/O Sh. Gurbachan Singh R/0 Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Balwinder S/O Banarsi Dass R/O Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Kulwinder Singh S/o Sh. Hardayal Singh R/0 Siwan(Polar) Distt Kaithal, House of Sh. Pardeep Kumar S/O Sh. Prem Singh R/0 Pundri, House of Sh. Bhupender Singh S/0 Sh. Gurdev Singh R/O Transit Flat Officer Colony Sector-19 Huda Kaithal, House of Sh. Vishvesh Kumar S/o Sh. Karambir R/0 Friends Colony Kaithal, House of Sh. Bhim Singh S/O Lakha Ram R/O Janak Puri Colony Kaithal, House of Smt. Anita Garg W/O Sh. Rajender Garg R/0 House No.156 Model Town Jind Road Kaithal, House of Sh. Vikas S/0 Sh. Jagdish R/0 Friends Colony Gali No. 01 Kaithal, House of Sh. Shalabh S/0 Joginder R/0 House No. 317 Sector-20 Huda Kaithal, House of Sh. Sunil S/O Sh Ramesh Chand R/O House No.310 Sector-19 Kaithal, House of Sh. Hitesh S/0 Sh. Ramesh R/0 Dogra Gate Kaithal, House of Smt. Meena W/O Sh. Naman R/O Gali No. 04 Balraj Nagar Kaithal, House of Sh. Tilak Raj S/O Sh. Bhagwat Parshad R/O Ashoka Garden Colony Kaithal, House of Sh. Garvit Garg S/0 Sh. Shiwant R/O House No. 301 Daya Nand Colony Kaithal, House of Sh. Surender S/0 Sh. Rameshwar R/0 Jattan Mohalla Kaithal, House of Sh.Nishant Khurana S/O Sh. Jagdish Chand R/O Khurania Colony Kaithal, House of Sh. Ram Phal S/0 Sh. Jai Singh R/0 Punjabi Bhag Colony Kaithal, House of Sh. Mohit Grover S/0 Sh. Darshan Lal R/O Chiranjeevi Colony Kaithal, House of Sh. Dalip S/0 Sh. Sohan Lal R/O Kharadiya Mohalla Kaithal, House of Sh. Rajesh S/O Sh. kanwar Bhan R/0 Gandhi Nagar Dhand Road Kaithal, House of Sh. Nikhil S/O Sh. Ghan Shyam R/O Khurania Colony Kaithal, House of Sh. Pardeep S/0 Sh. Ved Parkash R/0 Dhundhrehri Distt Kaithal, House of Sh. Anil S/O Sh. Dalai R/O Dhundhrehri Distt Kaithal, House of Sh. Ranbir S/O Sh. Narender R/O Chattar Mohalla Kaithal, House of Smt. Reetu W/O Sh. Sachin R/O House No.1029 Sector-19 Huda Kaithal, House of Smt. Priyanka W/O Sh Sapan R/O S.B.I. Road New Ashoka Colony Kaithal, House of Smt. Jyoti W/O Sh. Sachin R/O Dogra Gate Kaithal, House of Sh. Pawan S/O Sh. Rishi Pal R/O Panth Nagar Gali No. 04 Kaithal, House of Sh. Vipul S/0 Sh. Shyam Bahadur Khurania R/O Khurania Colony Kaithal, House of Smt. Nisha W/O Sh. Rajat R/O Village Pai Distt Kaithal, House of Sh. Sumit Kumar S/0 Sh. Subhash Chand R/O Village Pilni Distt Kaithal, House of Sh. Bebali S/0 Sh. Ram Kumar R/O Ram Nagar Kaithal, House of Sh. Chirag S/0 Sh. Parveen R/0 Mahadev Colony Kaithal, House of Sh. Vikas S/0 Sh Jai Pal R/O Village Kultaran Distt Kaithal, House of Sh. Sagar S/O Sh. Jodha R/O Village Khurana Distt Kaithal, House of Sh. Rama Nand S/0 Sh. Gopi Chand R/O W.No. 09 Haman Colony Cheeka, House of Smt. Mamta W/O Sh. Satish R/0 W.No.06 Dhanak Basti Cheeka, House of Sh. Amar Singh S/O Sh. Pyare lal R/0 W.No. 01 Cheeka, House of Sh. Manoj Kumar S/0 Sh. Mangal Ram R/0 H.No. 152/2 Adocate Colony Cheeka, House of Smt. Laxmi Devi W/0 Sh. Pawan Kumar R/O H.No. 156 R-11 Kaithal, House of Sh. Rajesh S/0 Sh. Ram Partap R/O Kharodi Distt Kaithal, House of Sh. Surjit S/O Sh. Roshan R/0 Hemumajra Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Manjinder Singh S/O Sh. Gurbaksh R/0 W.No.17 Dera Bhag Singh Khushal Majra Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Adesh S/0 Sh. Vinod Kumar R/O W.No.15 Professor Colony Cheeka, House of Sh. Jasbir S/O Sh. Ram Kishan R/O Kharakda Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Bhupender Singh S/0 Sh. Balbir Singh R/0 Theh Newal Distt Kaithal, House of Sh. Bhepender Singh S/O Sh. Karnail Singh R/O Sarola Distt Kaithal, House of Sh. Davender Jodha S.D.J.M. Guhla Near Judicial Complex Guhla, House of Sh. Raghveer Singh S/0 Narsa Ram R/O House No. 203 R-111 HUDA Cheeka, House of Sh. Baldev Singh S/O Sh. Geja Singh R/o W.No.05 Cheeka, House of Sh. Sonu S/O Sh. Pala Ram R/O W.No.01 Cheeka, House of Smt. Narender Kumari W/O Sh. Ram Sarup R/O House No.71 R-1 Huda Cheeka, House of Sh. Karam Singh S/0 Sh. Sadhu Ram R/O W.No. 05 Cheeka, House of Sh. Ram Kumar S/0 Sh. Ran Singh R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Suchha Singh S/0 Sh. Ram Chander R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Mehandi Singh S/0 Sh. Nathu Ram R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Salinder S/0 Sh. Ram Chander R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal. 

Containment Zone at House of Priya Garg W/o Sh. Rakesh Garg R/o House No. 317 Mahaveer Rice Mill Kaithal, House of Rajrani W/o Sh. Nand Lal R/o Mahaveer Rice Mill Kaithal, House of Ajeb Singh S/o Sh. Harbansh Singh Village Ajimgarh Tehsil Guhla, House of Jagtar Singh S/o Sh. Guljar Singh Village Kharka Tehsil Guhla, House of Darshan Kaur W/o Sh. Guljar Singh R/o Urlana Tehsil Guhla. House of Vinod Kumar S/o Sh. Hukam Chand Village Sirta District Kaithal, House of Surender Pal S/o Sh. Krishan Pal Village Sega District Kaithal, House of Raman S/o Sh. Rajpal R/o Gadi Padla District Kaithal, House of Chanderpati W/o Sh. hider Singh R/o Ward No. 8 Kalayat District Kaithal, House of Anita Devi W/o Sh. Om Parkash R/o Ward No. 2 Kalayat District Kaithal, House of Vikram S/o Sh. Rajbir Singh Village Simla District Kaithal, House of Sh. Rajesh S/0 Sh. Nahar Singh R/0 Barsana Teh Pundri, House of Smt. Jyoti Bala W/O Prem Chand R/O Barsana Teh Pundri, House of Smt. Bala W/0 Balwan R/0 Dhundwa Distt Kaithal, House of Sh. Roshan Lal S/0 Sh. Om Parkash R/O Pundri, House of Sh. Sandeep S/0 Telu Ram R/0 Padla Distt Kaithal, House of Sh. Rishi Kesh S/0 Sh. Nathi Ram R/o Siwan Distt kaithal, House of Sh. Baldev S/0 Sh. Babbu Ram R/O Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Suresh Kumar S/0 Sh. Raghbir Chand R/o Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Ram Parshad S/0 Sh. Ram Saroop R/O Siwan Distt kaithal, House of Sh. Rajat Mehta S/o Sh. Sham Lal R/O Siwan Distt kaithal, House of Sh. Devender Midha S/O Sh. Gurbachan Singh R/0 Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Balwinder S/O Banarsi Dass R/O Siwan Distt Kaithal, House of Sh. Kulwinder Singh S/o Sh. Hardayal Singh R/0 Siwan(Polar) Distt Kaithal, House of Sh. Pardeep Kumar S/O Sh. Prem Singh R/0 Pundri, House of Sh. Bhupender Singh S/0 Sh. Gurdev Singh R/O Transit Flat Officer Colony Sector-19 Huda Kaithal, House of Sh. Vishvesh Kumar S/o Sh. Karambir R/0 Friends Colony Kaithal, House of Sh. Bhim Singh S/O Lakha Ram R/O Janak Puri Colony Kaithal, House of Smt. Anita Garg W/O Sh. Rajender Garg R/0 House No.156 Model Town Jind Road Kaithal, House of Sh. Vikas S/0 Sh. Jagdish R/0 Friends Colony Gali No. 01 Kaithal, House of Sh. Shalabh S/0 Joginder R/0 House No. 317 Sector-20 Huda Kaithal, House of Sh. Sunil S/O Sh Ramesh Chand R/O House No.310 Sector-19 Kaithal, House of Sh. Hitesh S/0 Sh. Ramesh R/0 Dogra Gate Kaithal, House of Smt. Meena W/O Sh. Naman R/O Gali No. 04 Balraj Nagar Kaithal, House of Sh. Tilak Raj S/O Sh. Bhagwat Parshad R/O Ashoka Garden Colony Kaithal, House of Sh. Garvit Garg S/0 Sh. Shiwant R/O House No. 301 Daya Nand Colony Kaithal, House of Sh. Surender S/0 Sh. Rameshwar R/0 Jattan Mohalla Kaithal, House of Sh.Nishant Khurana S/O Sh. Jagdish Chand R/O Khurania Colony Kaithal, House of Sh. Ram Phal S/0 Sh. Jai Singh R/0 Punjabi Bhag Colony Kaithal, House of Sh. Mohit Grover S/0 Sh. Darshan Lal R/O Chiranjeevi Colony Kaithal, House of Sh. Dalip S/0 Sh. Sohan Lal R/O Kharadiya Mohalla Kaithal, House of Sh. Rajesh S/O Sh. kanwar Bhan R/0 Gandhi Nagar Dhand Road Kaithal, House of Sh. Nikhil S/O Sh. Ghan Shyam R/O Khurania Colony Kaithal, House of Sh. Pardeep S/0 Sh. Ved Parkash R/0 Dhundhrehri Distt Kaithal, House of Sh. Anil S/O Sh. Dalai R/O Dhundhrehri Distt Kaithal, House of Sh. Ranbir S/O Sh. Narender R/O Chattar Mohalla Kaithal, House of Smt. Reetu W/O Sh. Sachin R/O House No.1029 Sector-19 Huda Kaithal, House of Smt. Priyanka W/O Sh Sapan R/O S.B.I. Road New Ashoka Colony Kaithal, House of Smt. Jyoti W/O Sh. Sachin R/O Dogra Gate Kaithal, House of Sh. Pawan S/O Sh. Rishi Pal R/O Panth Nagar Gali No. 04 Kaithal, House of Sh. Vipul S/0 Sh. Shyam Bahadur Khurania R/O Khurania Colony Kaithal, House of Smt. Nisha W/O Sh. Rajat R/O Village Pai Distt Kaithal, House of Sh. Sumit Kumar S/0 Sh. Subhash Chand R/O Village Pilni Distt Kaithal, House of Sh. Bebali S/0 Sh. Ram Kumar R/O Ram Nagar Kaithal, House of Sh. Chirag S/0 Sh. Parveen R/0 Mahadev Colony Kaithal, House of Sh. Vikas S/0 Sh Jai Pal R/O Village Kultaran Distt Kaithal, House of Sh. Sagar S/O Sh. Jodha R/O Village Khurana Distt Kaithal, House of Sh. Rama Nand S/0 Sh. Gopi Chand R/O W.No. 09 Haman Colony Cheeka, House of Smt. Mamta W/O Sh. Satish R/0 W.No.06 Dhanak Basti Cheeka, House of Sh. Amar Singh S/O Sh. Pyare lal R/0 W.No. 01 Cheeka, House of Sh. Manoj Kumar S/0 Sh. Mangal Ram R/0 H.No. 152/2 Adocate Colony Cheeka, House of Smt. Laxmi Devi W/0 Sh. Pawan Kumar R/O H.No. 156 R-11 Kaithal, House of Sh. Rajesh S/0 Sh. Ram Partap R/O Kharodi Distt Kaithal, House of Sh. Surjit S/O Sh. Roshan R/0 Hemumajra Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Manjinder Singh S/O Sh. Gurbaksh R/0 W.No.17 Dera Bhag Singh Khushal Majra Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Adesh S/0 Sh. Vinod Kumar R/O W.No.15 Professor Colony Cheeka, House of Sh. Jasbir S/O Sh. Ram Kishan R/O Kharakda Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Bhupender Singh S/0 Sh. Balbir Singh R/0 Theh Newal Distt Kaithal, House of Sh. Bhepender Singh S/O Sh. Karnail Singh R/O Sarola Distt Kaithal, House of Sh. Davender Jodha S.D.J.M. Guhla Near Judicial Complex Guhla, House of Sh. Raghveer Singh S/0 Narsa Ram R/O House No. 203 R-111 HUDA Cheeka, House of Sh. Baldev Singh S/O Sh. Geja Singh R/o W.No.05 Cheeka, House of Sh. Sonu S/O Sh. Pala Ram R/O W.No.01 Cheeka, House of Smt. Narender Kumari W/O Sh. Ram Sarup R/O House No.71 R-1 Huda Cheeka, House of Sh. Karam Singh S/0 Sh. Sadhu Ram R/O W.No. 05 Cheeka, House of Sh. Ram Kumar S/0 Sh. Ran Singh R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Suchha Singh S/0 Sh. Ram Chander R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Mehandi Singh S/0 Sh. Nathu Ram R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal, House of Sh. Salinder S/0 Sh. Ram Chander R/O Bhusla Teh Guhla Distt Kaithal.

31/08/2020 30/09/2020 View (2 MB)